Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023

Xem file đính kèm

Download đính kèm (230823 39.TB.ĐT-ĐHQTBH Điểm chuẩn 2023.pdf)

about-star
about-star