Chiến lược phát triển - Tầm nhìn 2025-2030

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ

(Phấn đấu duy trì: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi và Triết lý)

1. Tầm nhìn.

     Sinh viên là sợi dây kết nối giữa Nhà trường với doanh nghiệp, nguồn thu nhập chính của Nhà trường không phải từ học phí của Sinh viên mà thu nhập chính phải từ nguồn nghiên cứu khoa học và cấp nhân lực cho Doanh nghiệp.

“Bán trình độ Sinh viên và bán giải pháp công nghệ cho Doanh nghiệp mới là nguồn thu nhập chính của Trường”

“Doanh nghiệp muốn thành công phải có Công nghệ và Nhân sự tốt – muốn có Nhân sự và Công nghệ tốt phải hợp tác với Trường để cùng nhau xây dựng đổi mới giáo trình đào tạo và nghiên cứu chuyển giao công nghệ”   

 

2. Sứ mạng.

Không phân biệt đối tượng tuyển sinh, nhưng đầu ra phải là những ngôi sao tỏa sáng.  Mối quan hệ Nhà trường với Cựu sinh viên là trọn đời.

“ Đổi mới phương pháp đào tạo và rèn luyện đạo đức tốt thì sẽ không có Sinh viên dốt” 

 

3. Giá trị cốt lõi.

     Môi trường đào tạo: Chất lượng Giảng viên, giáo trình, thư viện, phòng thực hành và lý thuyết, dịch vụ sinh hoạt, không gian cảnh quan và mô hình quản trị, văn hóa Nhà trường;

     Hợp tác Doanh nghiệp: Số lượng lao động cung cấp cho Doanh nghiệp + số lượng các công trình ký kết hàng năm;

     Công trình Nghiên cứu Khoa học, bằng Sáng chế và các giải thưởng: Bài báo khoa học công bố trong nước và quốc tế, số lượng bằng sáng chế, giải thưởng hàng năm… (đơn vị tính theo năm);

     Số lượng Sinh viên thành đạt: Tỷ lệ sinh viên thành đạt được sếp hạng hàng năm;

     Nguồn thu chính của Nhà trường: là các công trình nghiên cứu và nguồn cung cấp lao động cho doanh nghiệp.

 

Tôn trọng khác biệt:

     Nhà trường không phải chỉ là đào tạo về kiến thức mà còn là môi trường rèn luyện tu dưỡng đạo đức, là nơi tham quan trải nghiệm, là nơi bảo tồn và tôn vinh các triết lý, phương pháp lãnh đạo của các Doanh nhân thành đạt và các công trình nghiên cứu của Sinh viên và nhà Trí thức.

     Trường là môi trường lý tưởng cho các Doanh nhân, Trí thức, Sinh viên phát huy hết tài năng để tạo ra mô hình phát triển kinh tế bền vững và các sản phẩm công nghệ mới, Trường phải là trái tim và bộ não của các Tập đoàn kinh tế và Doanh nghiệp khởi nghiệp.

     Giảng viên chỉ đào tạo kiến thức cơ bản và cơ sở ngành. Chuyên gia, Doanh nhân mới là người đào tạo kiến thức nghiệp vụ và kiến thức chuyên ngành.

 (Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà là môi trường hội tụ các Doanh nhân và Trí thức để đào tạo và nuôi dưỡng nhân tài trẻ trong nước và thế giới).

     Học phí của Sinh viên để phục vụ lại cho Sinh viên, nguồn thu nhập chính của Giảng viên phải từ các công trình nghiên cứu khoa học.  

Kiến thức: kiến thức và công nghệ chỉ tạo ra từ lao động

Đạo đức: đạo đức tốt chỉ khi được tập luyện thể chất tốt và được rèn luyện phát triển thể hiện năng khiếu của bản thân.

Phát triển bền vững: khi và chỉ khi xây dựng được mô hình quan trị phù hợp và có giá trị cốt lõi.

 

3. Triết lý.

Hội tụ Doanh nhân và Trí thức thành đạt để đào tạo ra các Doanh nhân và Trí thức trẻ.

“Không phân biệt bạn như thế nào, chúng tôi sẽ đào tạo bạn tỏa sáng”