Chuyển giao khoa học công nghệ

TT TÊN CÔNG TRÌNH CHUYỂN GIAO TÊN TÁC GIẢ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐƠN VỊ NHẬN CHUYỂN GIAO NGÀY THÁNG CHUYỂN GIAO LINK ĐÍNH KÈM
1 Động cơ nước hóa hơi Th.S Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Công ty nước sạch số 3 20/12/2021