Khoa Cơ sở ngành

TT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU NGÂN HÀNG CÂU HỎI
TÀI LIỆU 1 TÀI LIỆU 2 TÀI LIỆU 3  
1 VLUD Vật lý ứng dụng      
2 TCC Toán cao cấp      
3 LTM Lý thuyết mạch    
4 KTM Kỹ thuật mạch điện tử        
5 CDGT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật        
6 LTC Lập trình C++        
7 VDK Thực hành vi điều khiển        
8 XSTH Xử lý số tín hiệu và lọc số      
9 KTN Kỹ thuật nhiệt        
10 TKM Thiết kế mạch      
11 DLDK Kỹ thuật đo lường và điều khiển        
12 TTS Thông tin số        
13 MHTT Mã hóa        
14 DAMN Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành chung        
15 HHKT Hình họa và vẽ kỹ thuật      
16 TKDH Thiết kế đồ họa        
17 TKKT Thiết kế kiến trúc        
18 CTNM Địa chất công trình và nền móng        
19 KCKT Tính toán kết cấu kỹ thuật        
20 BTCT Kết cấu bê tông cốt thép        
21 AUT1 Autocad cơ bản        
22 AUT1 Autocad nâng cao        
23 KTCC Đồ án môn học (kiến trúc + kết cấu)        
24 CPXD Cơ sở cấp phép xây dựng        
25 CTN Cấp thoát nước        
26 CTDN Kỹ thuật điện công trình và điện nhẹ        
27 DAMH Đồ án kiến thức chung của ngành        
28 KT1 Kinh tế vi mô    
29 KTVM Kinh tế vĩ mô      
30 KTL Kinh tế lượng      
31 LKT Pháp luật kinh tế    
32 NLKT Nguyên lý kế toán      
33 TCTT Lý thuyết tài chính tiền tệ    
34 PLT

Pháp luật về thuế

       
35 TTTC Chứng khoán và thị trường chứng khoán      
36 DADT Dự án và Đầu tư        
37 NVKT Nghiệp vụ kế toán        
38 NLTK Nguyên lý thống kê      
39 CMKT Chuẩn mực kế toán         
40 KTCB Kiểm toán căn bản    
41 KTTC Kế toán tài chính  
42 MHKT Mô hình toán kinh tế    
43 NNE7 Tiếng anh chuyên ngành        
44 MKT Marketing căn bản      
45 TLH Tâm lý học    
46 KTXD Kinh tế xây dựng      
47 KTXD Kinh tế xã hội