Giới thiệu chung

1. Tên đơn vị:

Tiếng Việt: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Tiếng Anh: OFFICE OF TESTING AND QUALITY ASSURANCE

 

2. Tên viết tắt của đơn vị:

Tiếng Việt: Phòng KT&ĐBCL

Tiếng Anh: TQA

 

3. Cơ quan chủ quản:

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

 

4. Địa chỉ của đơn vị:

Đường Hồng Ân - Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

 

5. Khái quát về lịch sử phát triển của đơn vị:

Trong xu thế hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương kiểm định chất lượng dạy và học tại tất cả các trường đại học, không phân biệt loại hình công lập, ngoài công lập. Hiện nay, nhiều trường đại học trong cả nước đã thành lập trung tâm hoặc đơn vị chuyên trách công tác khảo thí, công tác đảm bảo và đánh giá chất lượng. Vì vậy, việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tên viết tắt là Phòng KT&ĐBCL); tên tiếng anh là Office of Testing and Quality Assurance (tên viết tắt là TQA) tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà là một nhu cầu tất yếu.

Nhằm đảm bảo tính kế thừa và hiệu quả của công tác đảm bảo chất lượng, Trường đã quyết định thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà.