Học bổng

Ba gương mặt sinh viên BHIU xuất sắc “rinh” học bổng của ESC Pau – Cộng hòa Pháp

Trên hành trình phát triển của mình, nhìn lại chặng đường đã đi, với lợi thế về sức trẻ , tầm nhìn chiến lược và quyết tâm nâng tầm quốc tế đúng với cái tên Đại học Quốc tế Bắc Hà, BHIU bước đầu đã đạt những thành tựu đáng tự hào trong hoạt động hợp tác quốc tế, từng bước hội nhập với nền giáo dục thế giới.