Năm 2022

TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC MÃ SỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI
Năm 2022
Nghiên cứu trích hợp hệ thống camera thay cho gương trái phải trên Ôtô ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A017  
Nghiên cứu quy trình công nghệ ghép mắt lên rễ cây ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A016  
Nghiên cứu chế tạo quạt điện thông minh tăng giảm tốc độ theo nhiệt độ môi trường sử dụng động cơ không đồng bộ ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A011  
Nghiên cứu chế tạo gạch ốp tường phủ Epoxy ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A010  
Nghiên cứu quy trình công nghệ ghép rễ vào cành cây ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A015    
Nghiên cứu quy trình công nghệ trồng tách bầu kích thước lớn đảm bảo tỷ lệ sống cao Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A014  
Nghiên cứu quy trình công nghệ ghép cây đạt tỷ lệ sống trên 90% Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A013  
Nghiên cứu chế tạo bo mạch của máy điều hòa nhiệt độ ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A009  
Xây dựng quy trình kỹ thuật Đúc giàn lạnh của hệ thống máy điều hòa nhiệt độ xe Oto ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A007  
Nghiên cứu giải pháp công nghệ mạ Niken trên bề mặt các thanh tản nhiệt để tăng hiệu suất tỏa nhiệt lên 1,5 lần so với các giải pháp công nghệ hiện nay ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A008  
Xây dựng bài giảng môn Nghiệp vụ Quản trị Mạng Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A006  
Xây dựng bài giảng môn Nghiệp vụ Quản trị Website Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A005  
Xây dựng bài giảng môn Hành chính Văn phòng Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A004    
Xây dựng bài giảng môn Nghiệp vụ Bảo hiểm Nguyễn Thị Huyền Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A001  
Xây dựng bài giảng môn Tài chính Kế toán Phạm Thúy Hà Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A002  
Xây dựng bài giảng môn Văn thư Lưu trữ Hoàng Thị Tuyến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A003