Văn bản chỉ đạo điều hành

SỐ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG LINK
136/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân là cán bộ, giảng viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 28/10/2021
74/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định cử cán bộ đi học Thạc sĩ nâng cao trình độ 29/09/2021
08/QĐ-ĐHQTBH Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng, ban chức năng thuộc Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 03/03/2020