Viện Đào tạo BHIU

SỐ HIỆU VĂN BẢN TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG LINK
48/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo lần 1 thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Viện Đào tạo BHIU 03/10/2023
31/CV/KHHTQT-ĐHQTBH Công văn phúc đáp đơn đề nghị của Viện Đào tạo BHIU 30/05/2023
24/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Viện Đào tạo BHIU 19/05/2023
38/QĐ/BGH-ĐHQTBH Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo BHIU 08/03/2023
37/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định phân công nhiệm vụ đối với bà Trịnh Thị Thu 03/03/2023
36/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Đào tạo BHIU (Trịnh Thị Thu) 03/03/2023